Color   A
last analyzed

Complexity

Total Complexity 11

Size/Duplication

Total Lines 270
Duplicated Lines 0 %

Coupling/Cohesion

Components 1
Dependencies 0

Test Coverage

Coverage 0%

Importance

Changes 0
Metric Value
wmc 11
lcom 1
cbo 0
dl 0
loc 270
ccs 0
cts 194
cp 0
rs 10
c 0
b 0
f 0

4 Methods

Rating   Name   Duplication   Size   Complexity  
B __construct() 0 42 7
A parseHex() 0 4 1
A formatted() 0 4 1
B getHexFromColorName() 0 152 2
1
<?php
2
3
namespace League\Glide\Manipulators\Helpers;
4
5
class Color
6
{
7
  /**
8
   * 3 digit color code expression.
9
   */
10
  const SHORT_RGB = '/^[0-9a-f]{3}$/i';
11
12
  /**
13
   * 4 digit color code expression.
14
   */
15
  const SHORT_ARGB = '/^[0-9]{1}[0-9a-f]{3}$/i';
16
17
  /**
18
   * 6 digit color code expression.
19
   */
20
  const LONG_RGB = '/^[0-9a-f]{6}$/i';
21
22
  /**
23
   * 8 digit color code expression.
24
   */
25
  const LONG_ARGB = '/^[0-9]{2}[0-9a-f]{6}$/i';
26
27
  /**
28
   * The red value.
29
   * @var int
30
   */
31
  protected $red;
32
33
  /**
34
   * The green value.
35
   * @var int
36
   */
37
  protected $green;
38
39
  /**
40
   * The blue value.
41
   * @var int
42
   */
43
  protected $blue;
44
45
  /**
46
   * The alpha value.
47
   * @var int|double
48
   */
49
  protected $alpha;
50
51
  /**
52
   * Create color helper instance.
53
   * @param string $value The color value.
54
   */
55
  public function __construct($value)
56
  {
57
    do {
58
      if ($hex = $this->getHexFromColorName($value)) {
59
        $rgba = $this->parseHex($hex);
60
        $alpha = 1;
61
        break;
62
      }
63
64
      if (preg_match(self::SHORT_RGB, $value)) {
65
        $rgba = $this->parseHex($value.$value);
66
        $alpha = 1;
67
        break;
68
      }
69
70
      if (preg_match(self::SHORT_ARGB, $value)) {
71
        $rgba = $this->parseHex(substr($value, 1).substr($value, 1));
72
        $alpha = substr($value, 0, 1) / 10;
73
        break;
74
      }
75
76
      if (preg_match(self::LONG_RGB, $value)) {
77
        $rgba = $this->parseHex($value);
78
        $alpha = 1;
79
        break;
80
      }
81
82
      if (preg_match(self::LONG_ARGB, $value)) {
83
        $rgba = $this->parseHex(substr($value, 2));
84
        $alpha = substr($value, 0, 2) / 100;
85
        break;
86
      }
87
88
      $rgba = [255, 255, 255];
89
      $alpha = 0;
90
    } while (false);
91
92
    $this->red = $rgba[0];
93
    $this->green = $rgba[1];
94
    $this->blue = $rgba[2];
95
    $this->alpha = $alpha;
96
  }
97
98
  /**
99
   * Parse hex color to RGB values.
100
   * @param string $hex The hex value.
101
   * @return array The RGB values.
102
   */
103
  public function parseHex($hex)
104
  {
105
    return array_map('hexdec', str_split($hex, 2));
106
  }
107
108
  /**
109
   * Format color for consumption.
110
   * @return string The formatted color.
111
   */
112
  public function formatted()
113
  {
114
    return 'rgba('.$this->red.', '.$this->green.', '.$this->blue.', '.$this->alpha.')';
115
  }
116
117
  /**
118
   * Get hex code by color name.
119
   * @param string $name The color name.
120
   * @return string The hex code.
121
   */
122
  public function getHexFromColorName($name)
123
  {
124
    $colors = [
125
      'aliceblue' => 'F0F8FF',
126
      'antiquewhite' => 'FAEBD7',
127
      'aqua' => '00FFFF',
128
      'aquamarine' => '7FFFD4',
129
      'azure' => 'F0FFFF',
130
      'beige' => 'F5F5DC',
131
      'bisque' => 'FFE4C4',
132
      'black' => '000000',
133
      'blanchedalmond' => 'FFEBCD',
134
      'blue' => '0000FF',
135
      'blueviolet' => '8A2BE2',
136
      'brown' => 'A52A2A',
137
      'burlywood' => 'DEB887',
138
      'cadetblue' => '5F9EA0',
139
      'chartreuse' => '7FFF00',
140
      'chocolate' => 'D2691E',
141
      'coral' => 'FF7F50',
142
      'cornflowerblue' => '6495ED',
143
      'cornsilk' => 'FFF8DC',
144
      'crimson' => 'DC143C',
145
      'cyan' => '00FFFF',
146
      'darkblue' => '00008B',
147
      'darkcyan' => '008B8B',
148
      'darkgoldenrod' => 'B8860B',
149
      'darkgray' => 'A9A9A9',
150
      'darkgreen' => '006400',
151
      'darkkhaki' => 'BDB76B',
152
      'darkmagenta' => '8B008B',
153
      'darkolivegreen' => '556B2F',
154
      'darkorange' => 'FF8C00',
155
      'darkorchid' => '9932CC',
156
      'darkred' => '8B0000',
157
      'darksalmon' => 'E9967A',
158
      'darkseagreen' => '8FBC8F',
159
      'darkslateblue' => '483D8B',
160
      'darkslategray' => '2F4F4F',
161
      'darkturquoise' => '00CED1',
162
      'darkviolet' => '9400D3',
163
      'deeppink' => 'FF1493',
164
      'deepskyblue' => '00BFFF',
165
      'dimgray' => '696969',
166
      'dodgerblue' => '1E90FF',
167
      'firebrick' => 'B22222',
168
      'floralwhite' => 'FFFAF0',
169
      'forestgreen' => '228B22',
170
      'fuchsia' => 'FF00FF',
171
      'gainsboro' => 'DCDCDC',
172
      'ghostwhite' => 'F8F8FF',
173
      'gold' => 'FFD700',
174
      'goldenrod' => 'DAA520',
175
      'gray' => '808080',
176
      'green' => '008000',
177
      'greenyellow' => 'ADFF2F',
178
      'honeydew' => 'F0FFF0',
179
      'hotpink' => 'FF69B4',
180
      'indianred' => 'CD5C5C',
181
      'indigo' => '4B0082',
182
      'ivory' => 'FFFFF0',
183
      'khaki' => 'F0E68C',
184
      'lavender' => 'E6E6FA',
185
      'lavenderblush' => 'FFF0F5',
186
      'lawngreen' => '7CFC00',
187
      'lemonchiffon' => 'FFFACD',
188
      'lightblue' => 'ADD8E6',
189
      'lightcoral' => 'F08080',
190
      'lightcyan' => 'E0FFFF',
191
      'lightgoldenrodyellow' => 'FAFAD2',
192
      'lightgray' => 'D3D3D3',
193
      'lightgreen' => '90EE90',
194
      'lightpink' => 'FFB6C1',
195
      'lightsalmon' => 'FFA07A',
196
      'lightseagreen' => '20B2AA',
197
      'lightskyblue' => '87CEFA',
198
      'lightslategray' => '778899',
199
      'lightsteelblue' => 'B0C4DE',
200
      'lightyellow' => 'FFFFE0',
201
      'lime' => '00FF00',
202
      'limegreen' => '32CD32',
203
      'linen' => 'FAF0E6',
204
      'magenta' => 'FF00FF',
205
      'maroon' => '800000',
206
      'mediumaquamarine' => '66CDAA',
207
      'mediumblue' => '0000CD',
208
      'mediumorchid' => 'BA55D3',
209
      'mediumpurple' => '9370DB',
210
      'mediumseagreen' => '3CB371',
211
      'mediumslateblue' => '7B68EE',
212
      'mediumspringgreen' => '00FA9A',
213
      'mediumturquoise' => '48D1CC',
214
      'mediumvioletred' => 'C71585',
215
      'midnightblue' => '191970',
216
      'mintcream' => 'F5FFFA',
217
      'mistyrose' => 'FFE4E1',
218
      'moccasin' => 'FFE4B5',
219
      'navajowhite' => 'FFDEAD',
220
      'navy' => '000080',
221
      'oldlace' => 'FDF5E6',
222
      'olive' => '808000',
223
      'olivedrab' => '6B8E23',
224
      'orange' => 'FFA500',
225
      'orangered' => 'FF4500',
226
      'orchid' => 'DA70D6',
227
      'palegoldenrod' => 'EEE8AA',
228
      'palegreen' => '98FB98',
229
      'paleturquoise' => 'AFEEEE',
230
      'palevioletred' => 'DB7093',
231
      'papayawhip' => 'FFEFD5',
232
      'peachpuff' => 'FFDAB9',
233
      'peru' => 'CD853F',
234
      'pink' => 'FFC0CB',
235
      'plum' => 'DDA0DD',
236
      'powderblue' => 'B0E0E6',
237
      'purple' => '800080',
238
      'rebeccapurple' => '663399',
239
      'red' => 'FF0000',
240
      'rosybrown' => 'BC8F8F',
241
      'royalblue' => '4169E1',
242
      'saddlebrown' => '8B4513',
243
      'salmon' => 'FA8072',
244
      'sandybrown' => 'F4A460',
245
      'seagreen' => '2E8B57',
246
      'seashell' => 'FFF5EE',
247
      'sienna' => 'A0522D',
248
      'silver' => 'C0C0C0',
249
      'skyblue' => '87CEEB',
250
      'slateblue' => '6A5ACD',
251
      'slategray' => '708090',
252
      'snow' => 'FFFAFA',
253
      'springgreen' => '00FF7F',
254
      'steelblue' => '4682B4',
255
      'tan' => 'D2B48C',
256
      'teal' => '008080',
257
      'thistle' => 'D8BFD8',
258
      'tomato' => 'FF6347',
259
      'turquoise' => '40E0D0',
260
      'violet' => 'EE82EE',
261
      'wheat' => 'F5DEB3',
262
      'white' => 'FFFFFF',
263
      'whitesmoke' => 'F5F5F5',
264
      'yellow' => 'FFFF00',
265
      'yellowgreen' => '9ACD32',
266
    ];
267
268
    $name = strtolower($name);
269
270
    if (array_key_exists($name, $colors)) {
271
      return $colors[$name];
272
    }
273
  }
274
}
275