Color   A
last analyzed

Complexity

Total Complexity 11

Size/Duplication

Total Lines 270
Duplicated Lines 0 %

Coupling/Cohesion

Components 1
Dependencies 0

Test Coverage

Coverage 92.78%

Importance

Changes 0
Metric Value
wmc 11
lcom 1
cbo 0
dl 0
loc 270
ccs 180
cts 194
cp 0.9278
rs 10
c 0
b 0
f 0

4 Methods

Rating   Name   Duplication   Size   Complexity  
A parseHex() 0 4 1
A formatted() 0 4 1
B getHexFromColorName() 0 152 2
B __construct() 0 42 7
1
<?php
2
3
namespace League\Glide\Manipulators\Helpers;
4
5
class Color
6
{
7
  /**
8
   * 3 digit color code expression.
9
   */
10
  const SHORT_RGB = '/^[0-9a-f]{3}$/i';
11
12
  /**
13
   * 4 digit color code expression.
14
   */
15
  const SHORT_ARGB = '/^[0-9]{1}[0-9a-f]{3}$/i';
16
17
  /**
18
   * 6 digit color code expression.
19
   */
20
  const LONG_RGB = '/^[0-9a-f]{6}$/i';
21
22
  /**
23
   * 8 digit color code expression.
24
   */
25
  const LONG_ARGB = '/^[0-9]{2}[0-9a-f]{6}$/i';
26
27
  /**
28
   * The red value.
29
   * @var int
30
   */
31
  protected $red;
32
33
  /**
34
   * The green value.
35
   * @var int
36
   */
37
  protected $green;
38
39
  /**
40
   * The blue value.
41
   * @var int
42
   */
43
  protected $blue;
44
45
  /**
46
   * The alpha value.
47
   * @var int|double
48
   */
49
  protected $alpha;
50
51
  /**
52
   * Create color helper instance.
53
   * @param string $value The color value.
54
   */
55 26
  public function __construct($value)
56
  {
57
    do {
58 26
      if ($hex = $this->getHexFromColorName($value)) {
59 10
        $rgba = $this->parseHex($hex);
60 10
        $alpha = 1;
61 10
        break;
62
      }
63
64 16
      if (preg_match(self::SHORT_RGB, $value)) {
65 2
        $rgba = $this->parseHex($value.$value);
66 2
        $alpha = 1;
67 2
        break;
68
      }
69
70 14
      if (preg_match(self::SHORT_ARGB, $value)) {
71 8
        $rgba = $this->parseHex(substr($value, 1).substr($value, 1));
72 8
        $alpha = substr($value, 0, 1) / 10;
73 8
        break;
74
      }
75
76 6
      if (preg_match(self::LONG_RGB, $value)) {
77 2
        $rgba = $this->parseHex($value);
78 2
        $alpha = 1;
79 2
        break;
80
      }
81
82 4
      if (preg_match(self::LONG_ARGB, $value)) {
83 2
        $rgba = $this->parseHex(substr($value, 2));
84 2
        $alpha = substr($value, 0, 2) / 100;
85 2
        break;
86
      }
87
88 2
      $rgba = [255, 255, 255];
89 2
      $alpha = 0;
90 2
    } while (false);
91
92 26
    $this->red = $rgba[0];
93 26
    $this->green = $rgba[1];
94 26
    $this->blue = $rgba[2];
95 26
    $this->alpha = $alpha;
96 26
  }
97
98
  /**
99
   * Parse hex color to RGB values.
100
   * @param string $hex The hex value.
101
   * @return array The RGB values.
102
   */
103 24
  public function parseHex($hex)
104
  {
105 24
    return array_map('hexdec', str_split($hex, 2));
106
  }
107
108
  /**
109
   * Format color for consumption.
110
   * @return string The formatted color.
111
   */
112 26
  public function formatted()
113
  {
114 26
    return 'rgba('.$this->red.', '.$this->green.', '.$this->blue.', '.$this->alpha.')';
115
  }
116
117
  /**
118
   * Get hex code by color name.
119
   * @param string $name The color name.
120
   * @return string The hex code.
121
   */
122 26
  public function getHexFromColorName($name)
123
  {
124
    $colors = [
125 26
      'aliceblue' => 'F0F8FF',
126 26
      'antiquewhite' => 'FAEBD7',
127 26
      'aqua' => '00FFFF',
128 26
      'aquamarine' => '7FFFD4',
129 26
      'azure' => 'F0FFFF',
130 26
      'beige' => 'F5F5DC',
131 26
      'bisque' => 'FFE4C4',
132 26
      'black' => '000000',
133 26
      'blanchedalmond' => 'FFEBCD',
134 26
      'blue' => '0000FF',
135 26
      'blueviolet' => '8A2BE2',
136 26
      'brown' => 'A52A2A',
137 26
      'burlywood' => 'DEB887',
138 26
      'cadetblue' => '5F9EA0',
139 26
      'chartreuse' => '7FFF00',
140 26
      'chocolate' => 'D2691E',
141 26
      'coral' => 'FF7F50',
142 26
      'cornflowerblue' => '6495ED',
143 26
      'cornsilk' => 'FFF8DC',
144 26
      'crimson' => 'DC143C',
145 26
      'cyan' => '00FFFF',
146 26
      'darkblue' => '00008B',
147 26
      'darkcyan' => '008B8B',
148 26
      'darkgoldenrod' => 'B8860B',
149 26
      'darkgray' => 'A9A9A9',
150 26
      'darkgreen' => '006400',
151 26
      'darkkhaki' => 'BDB76B',
152 26
      'darkmagenta' => '8B008B',
153 26
      'darkolivegreen' => '556B2F',
154 26
      'darkorange' => 'FF8C00',
155 26
      'darkorchid' => '9932CC',
156 26
      'darkred' => '8B0000',
157 26
      'darksalmon' => 'E9967A',
158 26
      'darkseagreen' => '8FBC8F',
159 26
      'darkslateblue' => '483D8B',
160 26
      'darkslategray' => '2F4F4F',
161 26
      'darkturquoise' => '00CED1',
162 26
      'darkviolet' => '9400D3',
163 26
      'deeppink' => 'FF1493',
164 26
      'deepskyblue' => '00BFFF',
165 26
      'dimgray' => '696969',
166 26
      'dodgerblue' => '1E90FF',
167 26
      'firebrick' => 'B22222',
168 26
      'floralwhite' => 'FFFAF0',
169 26
      'forestgreen' => '228B22',
170 26
      'fuchsia' => 'FF00FF',
171 26
      'gainsboro' => 'DCDCDC',
172 26
      'ghostwhite' => 'F8F8FF',
173 26
      'gold' => 'FFD700',
174 26
      'goldenrod' => 'DAA520',
175 26
      'gray' => '808080',
176 26
      'green' => '008000',
177 26
      'greenyellow' => 'ADFF2F',
178 26
      'honeydew' => 'F0FFF0',
179 26
      'hotpink' => 'FF69B4',
180 26
      'indianred' => 'CD5C5C',
181 26
      'indigo' => '4B0082',
182 26
      'ivory' => 'FFFFF0',
183 26
      'khaki' => 'F0E68C',
184 26
      'lavender' => 'E6E6FA',
185 26
      'lavenderblush' => 'FFF0F5',
186 26
      'lawngreen' => '7CFC00',
187 26
      'lemonchiffon' => 'FFFACD',
188 26
      'lightblue' => 'ADD8E6',
189 26
      'lightcoral' => 'F08080',
190 26
      'lightcyan' => 'E0FFFF',
191 26
      'lightgoldenrodyellow' => 'FAFAD2',
192 26
      'lightgray' => 'D3D3D3',
193 26
      'lightgreen' => '90EE90',
194 26
      'lightpink' => 'FFB6C1',
195 26
      'lightsalmon' => 'FFA07A',
196 26
      'lightseagreen' => '20B2AA',
197 26
      'lightskyblue' => '87CEFA',
198 26
      'lightslategray' => '778899',
199 26
      'lightsteelblue' => 'B0C4DE',
200 26
      'lightyellow' => 'FFFFE0',
201 26
      'lime' => '00FF00',
202 26
      'limegreen' => '32CD32',
203 26
      'linen' => 'FAF0E6',
204 26
      'magenta' => 'FF00FF',
205 26
      'maroon' => '800000',
206 26
      'mediumaquamarine' => '66CDAA',
207 26
      'mediumblue' => '0000CD',
208 26
      'mediumorchid' => 'BA55D3',
209 26
      'mediumpurple' => '9370DB',
210 26
      'mediumseagreen' => '3CB371',
211 26
      'mediumslateblue' => '7B68EE',
212 26
      'mediumspringgreen' => '00FA9A',
213 26
      'mediumturquoise' => '48D1CC',
214 26
      'mediumvioletred' => 'C71585',
215 26
      'midnightblue' => '191970',
216 26
      'mintcream' => 'F5FFFA',
217 26
      'mistyrose' => 'FFE4E1',
218 26
      'moccasin' => 'FFE4B5',
219 26
      'navajowhite' => 'FFDEAD',
220 26
      'navy' => '000080',
221 26
      'oldlace' => 'FDF5E6',
222 26
      'olive' => '808000',
223 26
      'olivedrab' => '6B8E23',
224 26
      'orange' => 'FFA500',
225 26
      'orangered' => 'FF4500',
226 26
      'orchid' => 'DA70D6',
227 26
      'palegoldenrod' => 'EEE8AA',
228 26
      'palegreen' => '98FB98',
229 26
      'paleturquoise' => 'AFEEEE',
230 26
      'palevioletred' => 'DB7093',
231 26
      'papayawhip' => 'FFEFD5',
232 26
      'peachpuff' => 'FFDAB9',
233 26
      'peru' => 'CD853F',
234 26
      'pink' => 'FFC0CB',
235 26
      'plum' => 'DDA0DD',
236 26
      'powderblue' => 'B0E0E6',
237 26
      'purple' => '800080',
238 26
      'rebeccapurple' => '663399',
239 26
      'red' => 'FF0000',
240 26
      'rosybrown' => 'BC8F8F',
241 26
      'royalblue' => '4169E1',
242 26
      'saddlebrown' => '8B4513',
243 26
      'salmon' => 'FA8072',
244 26
      'sandybrown' => 'F4A460',
245 26
      'seagreen' => '2E8B57',
246 26
      'seashell' => 'FFF5EE',
247 26
      'sienna' => 'A0522D',
248 26
      'silver' => 'C0C0C0',
249 26
      'skyblue' => '87CEEB',
250 26
      'slateblue' => '6A5ACD',
251 26
      'slategray' => '708090',
252 26
      'snow' => 'FFFAFA',
253 26
      'springgreen' => '00FF7F',
254 26
      'steelblue' => '4682B4',
255 26
      'tan' => 'D2B48C',
256 26
      'teal' => '008080',
257 26
      'thistle' => 'D8BFD8',
258 26
      'tomato' => 'FF6347',
259 26
      'turquoise' => '40E0D0',
260 26
      'violet' => 'EE82EE',
261 26
      'wheat' => 'F5DEB3',
262 26
      'white' => 'FFFFFF',
263 26
      'whitesmoke' => 'F5F5F5',
264 26
      'yellow' => 'FFFF00',
265 26
      'yellowgreen' => '9ACD32',
266 26
    ];
267
268 26
    $name = strtolower($name);
269
270 26
    if (array_key_exists($name, $colors)) {
271 10
      return $colors[$name];
272
    }
273 16
  }
274
}
275